Vi er en kompetent samarbejdspartner for virksomheder / ejerforeninger.
Ejendomsservice som vi kan tilbyde omfatter bla. følgende:

 • Græsklipning.
 • Græs luftning / rivning
 • Gødning
 • Hæk / busk klipning
 • Træ beskæring / fældning
 • Plantning/ pleje af træer, buske, hække
 • Tankvanding
 • Bekæmpelse af uønsket vegetation
 • Alge bekæmpelse
 • Graffiti afrensning / facade rensning
 • Anlæg af belægnings fliser
 • Snerydning / saltning
 • Anlæg af hegnsopsætning
 • Opstribning af P- Pladser
 • Rensning af tagrender, nedløb , lyskasser
 • Skift af elpærer
 • Trappevask
 • Renholdelse af vejanlæg  P Huse
 • Drift af varmecental
 • Rensning af tage / nedløb
 • Handy service – demontere / montage
 • Haveanlæg projektering

Alle ovenstående løsninger tilbydes på fast basis såvel som ad hoc. Der er mulighed for at tegne en serviceaftale, hvor vi på fast basis, efterser og renholder Deres have, gårdanlæg eller udendørsareal. Denne løsning er naturligvis primært rettet mod virksomheder og ejendomme, men er også velegnet til den travle familie eller ældre borgere.

Kontakt os


C.H. Service ApS
Navervej 13
4000 Roskilde

(+45) 46 32 46 30
ch.service@mail.tele.dk

alm åbningstid: 7.00 - 15.00